Financieel Advies

U wilt toch niet graag wakker liggen van uw financiele situatie? Of grijze haren krijgen van een tekort aan inkomsten na uw pensioen?
Dat hoeft ook niet. Stibbemeyster verleent graag financieel advies en denkt met u mee!

De oudedagsvoorziening

Iedere Nederlander ontvangt op z’n AOW leeftijd een maandelijkse uitkering op grond van de Algemene ouderdomswet. Daarnaast bouwen de meeste mensen die in loondienst werken of hebben gewerkt een werkgeverspensioen op.
Toch leveren deze twee pensioenvoorzieningen bij vier van de vijf Nederlanders een lager netto-inkomen op dan tijdens het werkzame leven. Dat willen wij u besparen en dat kunt u voorkomen. Daarom is het voor verreweg de meeste mensen aan te bevelen om samen met ons te kijken naar aanvullende pensioeninkomen.
Daarvoor hebben wij verschillende mogelijkheden.

Aanvullend pensioen bij uw werkgever

Steeds meer werkgevers bieden de mogelijkheid om naast de pensioenregeling extra pensioen ’te sparen’. Van uw brutosalaris wordt dan een bedrag als pensioenpremie ingehouden dat belegd wordt in beleggingsfondsen.
Met het opgebouwde kapitaal koopt u later uw pensioenuitkeringen aan. Doordat u bruto spaart, heeft u een direct fiscaal voordeel.

Lijfrente

Met een lijfrente bouwt u met maandelijkse premies of een koopsom ineens een lijfrentekapitaal op. Met dit lijfrentekapitaal koopt u op uw pensioenleeftijd of later periodieke uitkeringen aan ter aanvulling op uw inkomen. U kunt kiezen voor een uitkering gedurende een bepaalde periode of levenslang. Als u nu een aantoonbaar pensioentekort hebt, mag u de premies van de lijfrente aftrekken voor de inkomstenbelasting. Deze jaarruimte kan u  een flink belastingvoordeel opleveren. Maar ook als u in vorige jaren een pensioentekort had, kunt u met terugwerkende kracht een bedrag van uw inkomen aftrekken. Dankzij deze inhaalruimte kan uw fiscaal voordeel nog groter zijn. Ook met andere onderwerpen zoals belastingaangifte, ondersteunen wij u graag.

Sparen en beleggen

Door te sparen of te beleggen bouwt u een kapitaal op waarmee u uw aanvullende oudedagsvoorziening kunt financieren. Sparen of beleggen levert u geen fiscale aftrekposten op, maar u betaalt ook geen belasting over de bedragen die u opneemt. Over het spaarbedrag zelf betaalt u wel een vermogensrendementsheffing.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord!